Şekerbank Zirai Kredi

Zirai Kredi tarımsal yatırım ve üretim giderlerini karşılamak için oluşturulan kredilerdir. Ayrıca Zirai krediler; çiftçilerin üretim ve yatırım giderlerinin daha genel ifadeyle de tarımsal faaliyetlerinin finansmanının karşılanmasına yönelik Bankamız kredi politikasına uygun olarak verilen kısa ve orta-uzun vadeli kredilerdir.

Zirai Krediden Kimler Faydalanabilir?

Gerçek Kişiler İçin:

 • Arıcılık Kredilerinde Türkiye Arıcılar Birliği’nden (TAB) alınmış belgesi bulunanlar,
 • Su Ürünleri Kredilerinde Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiriciliği Belgesi (SUB) bulunanlar,
 • Diğer tüm tarımsal kredi ürünlerimizden ise, Ziraat Odalarından alınmış Çiftçilik Belgesi ve/veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) bulunanlar,
 • Bankaya vadesi geçen kredi borcu bulunmayanlar,
 • Memzuç ve KKB sorgulamalarında diğer banka ve finans kuruluşlarına takip hesaplarında kayıtlı borcu bulunmayanlar başvurabilirler.

Tüzel Kişiler İçin:

 • Bankaya vadesi geçen borçları bulunmayanlar,
 • Tarımsal faaliyette bulunması ve/veya bulunmak isteyenler,
 • TCMB ve KKB sorgularında diğer Banka ve/veya finans kuruluşlarına takip hesaplarında kayıtlı borçları bulunmayanlar,
 • Son 3 yıl içerisinde kaldırısı yapılmamış çek yasağı ve/veya senet protestoları bulunmayanlar, çek yasağı ve/veya senet protestolarının süreklilik arz etmeyenler,
 • Kooperatif ve Şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmelerinde veya Genel Kurul Kararlarında, diğer tüzel kişiliklerin ise yetkili organlarınca alınmış kararlarında;
 • – Tarımsal faaliyete ilişkin hüküm bulunmayanlar başvurabilirler.

Zirai Kredilerin özellikleri nedir?

 • Zirai krediler, çiftçinin üretim için ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, fide, zirai ilaç, sulama, zirai alet, yem gibi her türlü tarımsal girdinin finansmanı amacıyla kullandırılır.
 • Kredinin vadesi çiftçilerin gelirlerini elde edeceği dönem içinde olacak şekilde belirlenecektir. Burada amaç, kredinin ürün satışından elde edilecek gelirlerle kapatılmasıdır.
 • Belirlenen vade sonunda ana para ve faiz tahsil edilebilecektir. İstenildiği zaman vadeden önce ana paraya veya faize tahsilat yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir