Hızlı Bitirme Kredisi

Ah bu yarım kalan inşaatlar. Sizin de inşaatınız yarım kalmış ve müşterileriniz üzerinize geliyorsa gelin Vakıfbank’a inşaatınızı hızlı bitirmeniz için kredinizi alın ve sorumluluklarınızı yerine getirin.

İnşaat gerçekleşme seviyeniz % 20 – % 80 aralığında ise kredinizi düşük faizli Bankomat-7/24 Kredisi şeklinde dilimler halinde kullanabilirsiniz. İnşaatlarınız bitine kadar sadece her ayın faizini ödersiniz, inşaatınız bittikten sonra ise gerçek krediyi ödemeye başlarsınız. İsterseniz de üyelerinize pay edebilirsiniz. Üyeleriniz paylarına düşen kredi borç tutarlarını nakden ya da Vakıfbank’tan kullanacakları Konut Finansman Kredisi ile ödeyebilir.

Kredi Kullanacak Konut Yapı Kooperatiflerinin Özellikleri:

 • Kooperatiflerin ortalama inşaat seviyesi, %20 ile %80 arasında olmalıdır.
 • Kooperatif Üyeleri Konut Finansmanı kapsamında değerlendirilebilmeleri için gerekli şartları sağlamalıdır.
 • Kooperatif inşaatları, belediye sınırları içerisinde olmalıdır.
 • Arsa üzerinde kooperatif adına kat irtifakı tesisi sağlanmış olmalıdır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Kredi talebine ilişkin Kooperatif Yönetim Kurulu kararı,
 • Kooperatif adına kayıtlı kat irtifaklı tapu senetleri,
 • Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınmış son tarihli Takyidat Belgesi (Takyidat olmamalıdır),
 • Belediye onaylı İmar Durum Belgesi (İmar Çapı),
 • Belediye onaylı mimari proje ve yerleşim planı,
 • İnşaat ruhsatı,
 • Üye aidat miktarlarının belirlendiği son tarihli Genel Kurul Karar Tutanağı ve eki hazirun cetveli,
 • Kooperatif tarafından kat karşılığı inşaat yapılıyor ise Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve konut paylaşım listesi gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir